Truyện tâm linh

Tất cả truyện về Truyện tâm linh

ĐI TÌM ĐIỀU HUYỀN BÍ - Tập 2

ĐI TÌM ĐIỀU HUYỀN BÍ - Tập 2

📖 Số chương: 1ĐI TÌM ĐIỀU HUYỀN BÍ - Tập 2...
KINH TRƯỜNG A HÀM

KINH TRƯỜNG A HÀM

A-hàm (zh. 阿含, 阿鋡, sa., pi. āgama) là tên phiên âm Hán-Việt, được đặt cho các bộ kinh căn bản của Phật giáo viết bằng Phạn văn, nội dung giống các Bộ kinh (pi. nikāya) thuộc văn hệ Pali. Có bốn

📖 Số chương: 3030. KINH THẾ KÝ...
Khang Hy bàn luận về Thiện niệm

Khang Hy bàn luận về Thiện niệm

Hoàng đế Khang Hy rất coi trọng việc tu tâm, dưới đây là kiến giải của ông về Thiện niệm, trong cuốn “Đình huấn cách ngôn”. Người ta chỉ có một cái tâm, khởi tâm thì

📖 Số chương: 1Untitled Part 1...
Ngón tay chỉ trăng OSHO

Ngón tay chỉ trăng OSHO

📖 Số chương: 1Ngón tay chỉ trăng OSHO...
Thương thảo với thần chết

Thương thảo với thần chết

Thần chết đi vòng quanh trái đất chỉ để giết người

📖 Số chương: 1Phần Truyện Không đề...
Bàn về bản ngã {K}

Bàn về bản ngã {K}

📖 Số chương: 1Bàn về bản ngã (K)...
{Tống mạn} tràn ngập âm mưu thế
    giới

{Tống mạn} tràn ngập âm mưu thế giới

Tác giả: Mặc vựng trắng thuần Văn án Kaido Mirai nghĩ đến, ở thời không giữa dòng vong là khủng hoảng , lại phát hiện, đặt mình trong âm mưu không gian,

📖 Số chương: 2Phần 2...