{VIXX}{WonTaek} Cô vợ không yêu tôi - Thông báo

     

Fic sẽ bỏ, không phải là tạm bỏ.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic ❤❤
Và chân thành xin lỗi.