Tôi nguyện thuộc về em - Thông báo

     

Truyện này mình xin tạm bỏ để hoàn thành hai truyện kia của mình trước . Truyện này hiện tại mình cũng chưa có ý tưởng . Cảm ơn đã thông cảm .