{LongFic}{ChanBaek} Hôn Ước Định Mệnh Em Là Của Tôi. - Come Back??!

     

Ngắn gọn thôi nha

- Âu đã trở lại

- Và quên cốt truyện mình đang viết rồi 😂


- Ai add fb hay zalo Âu cứu vớt Âu đi 😅 Chứ không muốn kéo hố nữa đâu 😂